Zebranie Rady Rodziców 7 grudnia

Wysłany przez: , Data publikacji: 12.12.2017

Szanowni Rodzice uczniów Naszej Szkoły,

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców w którym uczestniczyło także kierownictwo placówki.

Chcielibyśmy przekazać Państwu w skrócie tematy, które były omawiane:

1. Zwrot podręczników z zeszłego roku. Pani Dyrektor prosi, by dłużnicy rozliczyli się z zaległości jak najszybciej.
2. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o zmianie stonowanych kolorów ubrań na kolorystykę bardziej barwną.
3. Cel przedświątecznej akcji charytatywnej do zaproponowania przez Radę Rodziców.
4. Wniosek do Dyrekcji o dopuszczenie terminu opłat za obiady do 10 każdego miesiąca.
5. Projekty w które chce zaangażować się Rada Rodziców oraz poszukiwać sponsorów: szafki zamiast szatni, rozkładana scena, mobilna pracownia informatyczna, stworzenie kurtyny na sali gimnastycznej.
6. Wpłaty na RR – w naszej klasie wpłaciło składkę 4 osoby na Radę Rodziców. Prośba, by w miarę możliwości uzupełniać wpłaty, (gdyby ktoś nie pamiętał czy wpłacił, proszę o kontakt, mam listę wpłat naszej klasy).
7. 4 stycznia – 16.30-19.30 – dyskoteka karnawałowa.
8. Na najbliższym zebraniu będzie przeprowadzona ankieta dotycząca działań RR.
9. Na prośbę RR , Dyrekcja przeznaczyła jedną z tablic informacyjnych dla RR. Są zamieszczone dane kontaktowe, informacje bieżące jaki i opis naszych działań.
10. Został omówiony plan zagospodarowania terenu wokół szkoły (budowa dróg tuż obok) oraz przygotowany wniosek, na którym każdy z nas będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec takich planów. Po ustaleniach RR z Panią Dyrektor, każda klasa dostanie wniosek, jedno dziecko dwa druki, aby każde z rodziców mogło na oddzielnej karcie złożyć swój podpis. Podpisany dokument należy zwrócić jak najszybciej do wychowawcy lub do sekretariatu.
Wniosek został umieszczony na stronie Rady Rodziców, tak by można było go swobodnie pobrać i rozpowszechnić.

Pozdrawiamy serdecznie