Zabudowa patio – pismo do Urzędu Gminy Bemowo

Wysłany przez: , Data publikacji: 07.12.2014

Rada Rodziców SP 301 wystąpiła z oficjalnym pismem do Urzędu Gminy Bemowo dotyczącym zabudowy podcienia i części otwartej patio – przy wyjściu na boisko szkolne. Mamy nadzieję, że pomimo zmian personalnych w Gminie pismo nasze zostanie rozpatrzone i skierowane do Działu Inwestycji. Będziemy na bieżąco informować Państwa o losach przesłanego pisma. Do pisma załączony został wstępny, uzgodniony z kierownictwem szkoły, plan zagospodarowania powstałej nawierzchni – sali wielofunkcyjnej do wykorzystania na lekcjach wf dla klas młodszych (nie ćwiczą wtedy na korytarzach), popołudniami do wykorzystania przez świetlicę, dodatkowo 3 sale dla świetlicy. W ten sposób drobnymi krokami możliwe będzie „wyprowadzenie” dzieci z sal świetlicowych w podziemiach szkoły.

Złożone dokumenty do Państwa wglądu w załączeniu.

  1. Patio rozbudowa – projekt poglądowy
  2. 2014_11_07_pismo_RR_Burmistrz_patio