Wpłaty na fundusz RR

Wysłany przez: , Data publikacji: 16.02.2015

Pragniemy przypomnieć o wpłatach na fundusz Rady Rodziców zadeklarowanych na początku roku szkolnego kwot.
Z dokonanych wpłat Rada Rodziców finansuje imprezy i zajęcia dla dzieci wszystkich klas, funduje nagrody, dyplomy, Święto Dziecka, dekoracje na szkolne Jasełka oraz materiały na zajęcia np. orgiami. Wszystkie wpłacone fundusze wracają w ten sposób do Państwa dzieci.
W pierwszym semestrze Rada Rodziców, zgodnie z przedstawionym na spotkaniu Trójek Klasowych preliminarzem wpłat i wydatków w bieżącym roku szkolnym, sfinansowała m.in.:

 

  • comiesięczne koncerty Filharmonii Narodowej dla klas 3 i 4
  • zajęcia edukacyjne ...
Czytaj więcej →