Zebranie Rady Rodziców

Wysłany przez: , Data publikacji: 21.10.2015

Zapraszamy serdecznie Trójki klasowe na zaplanowane na dzień 22.10.2015 r. (czwartek) spotkanie Rady Rodziców. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w stołówce szkolnej.

Agenda zebrania:

 1. Wybór Komisji Rewizyjnej
 2. Preliminarz wydatków, przestawienie zmian po korektach
 3. Tematy bieżące – wyprzedaż garażowa. Temat do ostatecznego przedyskutowania.
 4. Budżet partycypacyjny – projekt zagospodarowania terenu przed szkołą
 5. Propozycje i sugestie dot. zajęć/imprez dla danego poziomu klas finansowanych z RR
 6. Podjęcie uchwały dot. nagród dla klas wzorowo wpłacających na fundusz RR
 7. Sprawy różne, dyskusja
Czytaj więcej →

Zebranie 11 czerwca (czwartek) godz. 17:30

Wysłany przez: , Data publikacji: 09.06.2015

W czwartek mamy ostatnie, podsumowujące spotkanie Rady Rodziców. Bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy o obecność – oprócz podsumowania naszych działań w roku szkolnym 2014/2015 chcemy omówić kwestię głosowania na nasz projekt w budżecie partycypacyjnym. Głosowanie rozpoczyna się 16 czerwca i trwać będzie do 26 czerwca.

Do zobaczenia w czwartek!

Czytaj więcej →

Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS) c. d.

Wysłany przez: , Data publikacji: 23.05.2015

W dniu 22.05.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Trójek Klasowych z p. dyrektor Krystyną Ożyńską w sprawie wdrażania na terenie szkoły projektu Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności (SAS).  Jest to projekt międzynarodowy, który ma na celu rozwój relacji partnerskich pomiędzy szkołą a instytucjami, organizacjami i firmami działającymi w naszej lokalnej społeczności. Nasza szkoła ma już bogatą tradycję w tym zakresie; współpracujemy już z wieloma instytucjami np.

 • Dom Kombatanta,
 • Hala Wola,
 • ART Bem,
 • Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
 • i innymi.

W obszarze wolontariatu organizowane były m. in.:

 • zbiórka karmy ...
Czytaj więcej →

Nasza szkoła przystępuje do programu „Szkoły Aktywne w Społeczności” (SAS)

Wysłany przez: , Data publikacji: 05.05.2015

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła przystępuje do udziału w międzynarodowym programie „Szkoły Aktywne w Społeczności” (SAS). Celem programu jest rozwój szkół aktywnych w społeczności – promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących społeczność szkolną i mieszkańców.

W ramach programu, min. zobowiązani jesteśmy odbyć w maju spotkania/szkolenia z Radą Pedagogiczną, Samorządem szkolnym i przedstawicielami Rodziców, a na początku czerwca dokonać wstępnej samooceny.

W związku z powyższym w celu zapoznania się z programem, jego międzynarodowymi standardami, zapraszam ...

Czytaj więcej →

Spotkanie przedstawicieli szkoły z Burmistrzem Bemowa

Wysłany przez: , Data publikacji: 30.03.2015

W związku z prognozowanym wzrostem liczby młodych mieszkańców Bemowa, których od roku szkolnego 2015/2016 obejmie obowiązek szkolny, Urząd Dzielnicy przygotował dokument Edukacyjny Program Ratunkowy dla Bemowa. Dokument ten, ze szczególnym uwzględnieniem planów dotyczących naszej szkoły dyskutowany był na spotkaniu, które odbyło się w dniu 2 marca 2015, a w którym udział wzięli Burmistrz Bemowa – p. Krzysztof Zygrzak , Wiceburmistrz – p. Jakub Gręziak oraz przedstawiciele szkoły jak również Rady Rodziców SP 301 i ...

Czytaj więcej →

Najbliższe spotkanie RR

Wysłany przez: , Data publikacji: 25.02.2015

W dniu 19.02.2015 miało odbyć się planowane na początku roku szkolnego spotkanie Trójek Klasowych z Panią dyrektor Krystyną Ożyńską, na którym miała być równieżomówiona działalność Rady Rodziców w pierwszym semestrze. Spotkanie nie odbyło się z powodu planowanego w tym dniu na godzinę 17.00 spotkania Dyrekcji oraz Prezydium RR szkoły i przedszkola z Burmistrzem Krzysztofem Zygrzakiem. Spotkanie z burmistrzem zostało jednak odwołane i przesunięte na piątek 20.02.15. Spotkanie to jednak również zostało odwołane z powodu pilnie zwołanej Sesji Rady Gminy.

Przepraszamy za ...

Czytaj więcej →

Zebranie 30.10.2014

Wysłany przez: , Data publikacji: 27.10.2014

Szanowne Trójki Klasowe! Drodzy Rodzice !
W dniu 30.10. 2014 o godz. 19.00 na stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców.
Ze względu na ważne do ustalenia kwestie obecność obowiązkowa.
Zapraszamy również Rodziców chętnych do współpracy.

 

Agenda zebrania:
 1. Informacja o realizacji Preliminarza, planowane wydatki, poziom wpłat.
 2. Akcja 1% dla naszej szkoły – zmiana partnera akcji.
 3. Budżet Partycypacyjny szansą na remont boisk szkolnych.
 4. Cele i działania Rady Rodziców na rok 2014/2015.
 5. Modernizacja szkoły.
 6. Dziennik elektroniczny.
 7. Wyprzedaż garażowa.
 8. Informacje o akcji „Tak dla basenu na Brygadzistów” oraz o planach zabudowy patio.

Ad. pkt 2 – prosimy ...

Czytaj więcej →

Protokół ze spotkania Rady Rodziców w dn. 28.01.2014

Wysłany przez: , Data publikacji: 17.03.2014

W dniu 28.01.2014 odbyło się spotkanie Rady Rodziców mające na celu:
1. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców
2. Przedstawienia sprawozdania z działalności w I semestrze
3. Sprawy różne
4. Wniosek „Modernizacja boiska przy SP 301” budżet partycypacyjny

Ad. 1 Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców
Proponowany Regulamin Rady Rodziców zostal rozesłany do przedstawicieli Trójek Klasowych drogą mailową w celu zapoznania się z proponowanymi zmianami. Dyskusja nad projektem Regulaminu skupila się przede wszystkim nad formą zapisu dotyczącą sformułowania „deklaracja wpłat na RR” oraz ...

Czytaj więcej →

Spotkanie Rady Rodziców

Wysłany przez: , Data publikacji: 21.01.2014

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców, z którego projektem zapoznali się Państwo w grudniu, niniejszym ZWOŁUJĘ na dzień 28 stycznia br. na godzinę 18: 00 zebranie Rady Rodziców w stołówce szkolnej.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie nowego Regulaminu RR.
 2. Omówienie tematów bieżących.
 3. Sprawozdanie z pierwszego semestru.
 4. Wolne wnioski.

Z uwagi na główny punkt zebrania – zatwierdzenie Regulaminu RR, proszę potraktować obecność jako priorytetową.

Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, postaramy się, aby zebranie było krótkie ale treściwe.

PRZEWODNICZACY RR

Grzegorz  SIKORSKI

Czytaj więcej →