Samoocena pracy szkoły (SAS)

Wysłany przez: , Data publikacji: 01.07.2015

Jednym z pierwszych elementów działań, w ramach przystąpienia do programu SAS, jest wspólne dokonanie samooceny szkoły. W spotkaniach, które odbyły się w dniach 17-18 czerwca wzięli udział: dyrektor oraz przedstawiciele pracowników szkoły, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z naszą szkoła – razem ok. 16 osób. Celem tych spotkań było uzyskanie informacji od zaproszonych gości o tym jak widzą naszą szkołę. Uzyskane informacje pomogą w zaplanowaniu działań ulepszających pracę szkoły – czyniąc ją w ten sposób szkołą pracującą w ścisłym związku ...

Czytaj więcej →

Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS) c. d.

Wysłany przez: , Data publikacji: 23.05.2015

W dniu 22.05.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Trójek Klasowych z p. dyrektor Krystyną Ożyńską w sprawie wdrażania na terenie szkoły projektu Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności (SAS).  Jest to projekt międzynarodowy, który ma na celu rozwój relacji partnerskich pomiędzy szkołą a instytucjami, organizacjami i firmami działającymi w naszej lokalnej społeczności. Nasza szkoła ma już bogatą tradycję w tym zakresie; współpracujemy już z wieloma instytucjami np.

  • Dom Kombatanta,
  • Hala Wola,
  • ART Bem,
  • Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
  • i innymi.

W obszarze wolontariatu organizowane były m. in.:

  • zbiórka karmy ...
Czytaj więcej →