Nowy regulamin Rady Rodziców naszej Szkoły

Wysłany przez: , Data publikacji: 17.03.2014

Regulamin Rady Rodziców
Przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 301 im. Gen. Zygmunta Berlinga
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2
w Warszawie ul. Brygadzistów 18

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami),
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. ...

Czytaj więcej →