Protokół ze spotkania Rady Rodziców w dn. 28.01.2014

Wysłany przez: , Data publikacji: 17.03.2014

W dniu 28.01.2014 odbyło się spotkanie Rady Rodziców mające na celu:
1. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców
2. Przedstawienia sprawozdania z działalności w I semestrze
3. Sprawy różne
4. Wniosek „Modernizacja boiska przy SP 301” budżet partycypacyjny

Ad. 1 Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców
Proponowany Regulamin Rady Rodziców zostal rozesłany do przedstawicieli Trójek Klasowych drogą mailową w celu zapoznania się z proponowanymi zmianami. Dyskusja nad projektem Regulaminu skupila się przede wszystkim nad formą zapisu dotyczącą sformułowania „deklaracja wpłat na RR” oraz ...

Czytaj więcej →