Święto zmiany Patrona Szkoły

Wysłany przez: , Data publikacji: 23.11.2017

W dniu 20 października 2017 roku odbyło się uroczyste nadanie nowego patrona im. Janusza Korczaka. Święto zostało poprzedzone mszą św. gdzie został poświęcony nowy sztandar szkoły po czym zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz dzieci z nauczycielami udali się do sali gimnastycznej na której zostały odczytane uchwały i decyzje władz dzielnicy i miasta, reprezentowanych w osobie Pana Burmistrza Michała Grodzkiego. Podczas uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa.

Poniżej przekazujemy zdjęcia z uroczystości oraz listę obecnych gości.

Pan Minister Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Kawaler Orderu Uśmiechu, Pan Rafał Lew – Starowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji  w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Panią Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pani Krystyna Mucha,Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Małgorzata Wojtaszewska, Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie , Pan Dariusz Karczmarczyk Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, członek Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy , Pan Michał Grodzki Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Pan Błażej Poboży Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,Pani Teresa Świderska Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski , Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Janusza Korczaka  w WSP im. J. K. w Warszawie Pan dr Tomasza Sobierajskiego Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pan płk.Dariusz Kania z Wojskowej Akademii Technicznej, Pani Barbara Sochal  Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Pani Izabella Witczak Koordynatorka ds.  projektów systemowych Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ,Elżbieta Miterka Eksperta merytorycznego w projekcie  „Szkoła ćwiczeń” W Ośrodku Rozwoju Edukacji, Pan Andrzeja Kropiwnickiego Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”,  Pani Anna Miłek Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Woli i Bemowa, Pan Andrzej Janiszek Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Warszawa Wola Bemowo Ursus Izabelin Stare Babice, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV (dla Woli, Bemowa) ds. prewencji – Podinspektor  Mirosław Wasil , Pan Adam Zawistowski Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”.Członek Zarządu Hali Wola – Pani Łucja Skiba Prezesa Zarządu HALI WOLA Sp. z o. o., Pan Piotr Kobierski Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Bemowo, Pani Katarzynę Załuską-Schumacher Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bemowo, Pani Natalię Kochanowicz – Świechowska  Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bemowo, Izabela Siander Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bemowo, Pani Izabelę Zwierz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Pani Ewę Bachanek – Znamierowska Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ,Pani Ilona Prokop Zastępcę Dyrektora DPS Kombatant , Pan mł. insp. Mariusz Oniszczuk Komendant Komisariatu Policji Warszawa Bemowo , Pani Krystyna Ożyńska – byłego dyrektora SP 301, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomiu, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka , Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20,  Dyrektor LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 306, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 362, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 363, Dyrektora Przedszkola nr 222, Dyrektora Przedszkola nr 75, Dyrektora Przedszkola nr 320, Dyrektora Przedszkola nr 415, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.