Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2016/2017

Wysłany przez: , Data publikacji: 30.09.2017

SPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podsumowując rok szkolny 2016/2017, przekazujemy poniższe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Odbyło się 7 zebrań Rady Rodziców, tj. we wrześniu, październiku, styczniu, marcu, maju oraz dwa w czerwcu.
 2.  Rada Rodziców podjęła uchwały w sprawie:

  — wyboru Komisji Rewizyjnej

  — wyboru Prezydium Rady Rodziców

  –zmiany w regulaminie Rady Rodziców

  — zatwierdzenia Preliminarza na rok szkolny 2016/2017

  –wydania opinii o zmianie Patrona Szkoły

  –wypowiedzenia umowy przez Radę Rodziców ze stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”

  — zmiany regulaminu Rady Rodziców

 3. Została przyjęta opinia w sprawie przyjęcia Projektu Planu Finansowego na rok 2018

 4. Podjęto decyzję o zmianie firmy fotograficznej do współpracujący z naszą szkołą

 5. Rada Rodziców podjęła decyzję o dalszym finansowaniu nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (kwota przeznaczona na to 6 tys zł).

 6. W związku ze zmianą sztandaru w szkole została wystosowana prośba do Rodziców przez Dyrekcję szkoły o nadsyłanie pomysłów i projektów na nowy sztandar i tablicę pamiątkową.

 7. Szeroko był także omawiany temat Święta Szkoły, który łączył święta: 3 Maja, Dnia Dziecka czy Dnia Matki i Ojca, w związku z powyższym została podjęta decyzja o zorganizowaniu pikniku z różnymi atrakcjami oraz z propozycją o zaangażowanie w to dzieci, rodziców oraz pracowników szkoły. Wspomniany wyżej Piknik z okazji Święta Szkoły, był okazją do wielu spotkań, wspólnej zabawy, jak również niezapomnianych wrażeń, dzięki pracom uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz przy współpracy rodziców. Rada Rodziców na ten dzień specjalnie przygotowała kilka atrakcji, m.in. grupę rekonstrukcyjną, dmuchaną zjeżdżalnię, watę cukrową i popcorn, w pikniku brały także udział kluby dziecięce i młodzieżowe, które uatrakcyjniały powyższy piknik. Dodatkowo Rada Rodziców dofinansowała dział malarstwa, na którym można było malować „własne arcydzieła” oraz zakupić prace malarskie wcześniej specjalnie przygotowane. Wsparliśmy także stoisko języków obcych. Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz licznych osób dorosłych Rada Rodziców uzbierała na Pikniku kwotę 7 098,53 zł , z przeznaczeniem na nowy sztandar szkoły.

Ponadto Rada Rodziców zorganizowała bal karnawałowy dla klas 0-3 , w tym grupa animacyjna, popcorn, fotobudka, zaś dla klas 4-6 dyskotekę z DJ-em, popcornem i fotobudką.

Na Dzień Dziecka oraz na Dzień Sportu sfinansowaliśmy łakocie, poza tym dofinansowaliśmy wycieczki, udział Metrum w zawodach, zawody sportowe.

Ze Stowarzyszenia Małopolska RR otrzymała pieniądze wpłacone przez rodziców za 2015 rok w kwocie 7296,60zł, ze środków tych zostały zakupione lasery na dyskotekę, pomoce dydaktyczne do jęz angielskiego, sprzęt sportowy, materace antypoślizgowe oraz książki do biblioteki szkolnej, poszukiwane przez dzieci.

Sprawy finansowe :

W roku szkolnym 2016/2017 rodzice zadeklarowali wpłatę na RR w kwocie 40 172zł, rzeczywisty wpływ wyniósł 39 699zł. Na imprezy szkolne zostało zaplanowane 17 500zł, realizacja wyniosła 15 310,24zł.

Ponadto na sztandar szkoły darczyńca, prywatna firma wpłaciła darowiznę 3000zł.

Na rok 2017/2018 zaplanowane zostały lekcje „żywej historii” dla klas 0 – 7 finansowane z środków Rady Rodziców.

W związku z remontem stołówki zostały zakupione nowe ceraty, zaś w związku z remontem I piętra szkoły zakupiono pufy dla dzieci oraz RR uczestniczyła w wymianie parapetów przy w/w remoncie.

Stan konta bankowego na 31.08.2017 wynosi 40 811zł, stan gotówki w kasie 2 759,55zł, co daje kwotę łączną 43 570,55zł