Smok Mądragon w ramach akcji ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY

Wysłany przez: , Data publikacji: 20.10.2014

Jednym z głównych celów Rady Rodziców jest finansowanie imprez, wydarzeń czy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych/poziomów klas. Rok temu dla młodszych dzieci była to „Kraina eksperymentów”, w tym roku wybrano cykl zajęć ze Smokiem Mądragonem.
Ze względu na przedstawiany tam zakres wiedzy dotyczący bezpieczeństwa, w projekcie uczestniczyć będą klasy 2, które wiekowo i programowo kwalifikują się do takich zajęć.
Zajęcia w całości finansowane są z funduszy Rady Rodziców.
Więcej na temat akcji można dowiedzieć się z fragmentów listu zachęcającego szkołę do udziału w projekcie, które zamieszczamy poniżej.

 

Szanowni Państwo!

Ze względu na rosnącą wśród dzieci liczbę wypadków od 2013 trwa zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcja ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY. Przystąpiły do niej licznie szkoły z terenu całego kraju.

Jest ona nadal przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuowana i propagowana, tak aby na trwale wpisała się w proces edukacji i wychowania.

Jako Stowarzyszenie działające non profit, mające ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu akcji profilaktycznych dotyczących poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci, przyłączyliśmy się do koalicji wspierającej ten cel.

Na rok szkolny 2014/2015 zaplanowaliśmy dalszą realizację projektu „Smok Mądragon daje radę” skierowanego do uczniów klas I -III. Jest to projekt obejmujący 13 lekcji, podczas których dzieci poprzez zabawę i naukę piosenek poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa: w domu, szkole, na drodze i w czasie wolnym.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronie www.smokmadragon.pl i rozważenie możliwości uczestnictwa w nim. Koszt bardzo dobrze ocenianego przez dzieci i nauczycieli pakietu edukacyjnego dla ucznia, zwierający książeczkę z ćwiczeniami, certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności, płytę z piosenkami oraz materiały odblaskowe wynosi 15 zł.

Nauczyciele i prelegenci otrzymują gratis materiały metodyczne do przeprowadzenia zajęć – konspekty lekcji i płytę CD z materiałami dźwiękowymi.

Projekt „Smok Mądragon Daje Radę” jest realizowany w szkołach od czterech lat i objął już swoim zasięgiem ponad 90 000 dzieci. Dzięki temu wiemy, że jest dobrze odbierany zarówno przez uczniów, jak i przez rodziców i nauczycieli.

Projektowi patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Jolanta Żeglecka
Prezes Stowarzyszenia Laboratorium Troski