Renowacja boisk przy SP 301

Wysłany przez: , Data publikacji: 16.02.2015

W zeszłym roku 2014 przystąpiliśmy do budżetu partycypacyjnego z projektem „Modernizacja nawierzchni boisk przy SP 301 ul. Brygadzistów 118”. Projekt uzyskał poparcie 1.173 głosów. Niestety, prawdopodobnie z powodu zbyt wysokiej wyceny przedsięwzięcia, mimo dużego poparcia, projekt nie zakwalifikował się do realizacji. Nie mieliśmy również szans z lobby „rowerowym”, które poprzez różne portale społecznościowe miało poparcie dla ścieżek rowerowych i ich projekt zdobył ponad 3.000 głosów.

Dziękujemy jeszcze raz za zaangażowanie i pomoc podczas akcji promocyjnej oraz dziękuję za poparcie projektu poprzez głosowanie na niego.

Równocześnie informujemy Państwa, że również w tym roku złożony został projekt do budżetu partycypacyjnego „Renowacja boisk przy SP 301 , ul. Brygadzistów 18”.

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na boiskach do koszykówki oraz piłki nożnej ok. 1.766 m2 , wykonanie nowego natrysku na boisku wielofunkcyjnym (piłka ręczna) oraz bieżni prostej i okólnej ok. 1.981 m2; dodatkowo wykonanie murku zabezpieczającego przed nawiewaniem piasku z placu zabaw i piaskownicy przylegających do boisk. Koszt planowanych prac to 450.000 zł.

Złożony projekt możecie Państwo odnaleźć tutaj.

Procedury dotyczące przebiegu składania, weryfikacji i głosowania są podobne do zeszłorocznych.

Pierwszym krokiem – po złożeniu projektu – jest jego weryfikacja. Mamy nadzieję, że projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Następny punkt to dyskusje publiczne nad projektami . Celem dyskusji jest poznanie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców. Spotkania odbędą się we wszystkich obszarach, w których będzie można składać projekty. Spotkania te odbywać się będą między 27 lutym a 22 marca 2015 r.

Przez 11 dni, między 16 a 26 czerwca 2015 r. trwać będzie głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r. Szczegóły dotyczące zasad głosowania będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie  www.rodzice301.pl oraz na tablicy informacyjnej przed akwariami w szkolnym holu.

Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się przeforsować nasz projekt. Jest to bardzo ważne dla szkoły, naszych dzieci, dla okolicznych mieszkańców. Szanse są zawsze, tym bardziej, że w odróżnieniu od zeszłego roku nasz projekt wyceniony został  na kwotę 450.000 złotych (w zeszłym roku było to 1,4 mln złotych).  Liczymy na Państwa pomoc, wsparcie, oddanie głosu przez całą rodzinę i przyjaciół.

Przy 800 uczniach i oddanych głosach całych rodzin, sąsiadów, dziadków mamy szansę pokazać, że Szkoła 301 potrafi zmobilizować siły i wygrać !!! 

Proszę zaglądać na tablice ogłoszeń w szkole, będziemy na bieżąco zamieszczać informacje odnośnie budżetu i naszego projektu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na tej stronie tj. listę złożonych projektów, warunki głosowania, itd. Lobby „rowerowe” bardzo uaktywniło swoje projekty i na dzień dzisiejszy złożone są już 3 duże projekty. Jeśli mamy konkurować musimy solidarnie wesprzeć projekt renowacji naszych boisk.

Załączniki:

Plan sytuacyjny boisk i bieżni