Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący –              Agnieszka Grabicka

Wice Przewodniczący –     Radosław Pucek

Sekretarz –                          Anna Dmoch – Gołacka

Członek Prezydium –           Anna Twardowska – Orłowska

Członek Prezydium –           Agata Kuczyńska

Członek Prezydium –           Marta Głuszczyńska

Członek Prezydium –           Agnieszka Kupska