Kalendarium spotkań Członków Rady Rodziców w roku 2017/18

 
Lp. Data Adresaci Temat wiodący spotkania
1.  26.09.2017  Członkowie Rady Rodziców  Przyjęcie sprawozdania i preliminarza za rok 2016/17 oraz wybory nowego Prezydium RR
2.   Członkowie Rady Rodziców  Uchwalenie preliminarza na rok 2017/18 oraz przedstawienie planów na rok 2017/18
3.
4.
5.
6.