Projekt – Modernizacja nawierzchni boisk przy ul. Brygadzistów 18

Wysłany przez: , Data publikacji: 18.03.2014

Drodzy Rodzice,

Na naszym ostatnim spotkaniu Rady Rodziców w dn. 28.01.2014 wspominałam, że w ramach budżetu partycypacyjnego chcę złożyć w Urzędzie Gminy Bemowo projekt „Modernizacja nawierzchni boisk przy ul. Brygadzistów 18”.

Projekt obejmuje wymianę nawierzchni tartanowej i trawiastej na boiskach do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz bieżni znajdujących się na terenie położonym przy SP Nr 301 ul. Brygadzistów 18 / Jelonki. Istniejące boiska udostępniane są okolicznym mieszkańcom w ramach akcji Gminy Bemowo „Otwarte boiska” (w okresie „ciepłych” miesięcy umożliwiających uprawianie sportu otwarte w dni powszednie do zmroku, w sob./niedz. Od 10.00 do zmroku) – dlatego propozycja ma charakter lokalny.

Ze względu na ponad dziesięcioletnią eksploatację boisk zniszczeniu uległa nawierzchnia, powstały nierówności doły, uszkodzenia trwałe, które zagrażają w znacznym stopniu bezpieczeństwu użytkowników, grożąc złamaniami, urazami. Powstające kałuże powodują dalsze  pogorszenie stanu boiska. Brak renowacji i modernizacji może spowodować, iż boiska nie będą nadawały się do ćwiczeń –  skutkować to będzie koniecznością ich  zamknięcia.

Na skutek dziesięcioletniej nadmiernej eksploatacji boiska, które nie było przygotowane do tak intensywnego użytkowania nie tylko przez dzieci, ale również dorosłych (zajęcia, otwarte boiska) sztuczna trawa pokrywająca płytę boiska zużyła się, a na jego powierzchni utworzyły się nierówności, które stwarzają zagrożenie dla bezpiecznego uprawiania sportu (niebezpieczeństwo urazów). Zniszczenie nawierzchni powoduje powstawanie na płycie boiska kałuż po deszczach, brak możliwości korzystania przez dzieci szkolne jak i lokalnych użytkowników. Intensywna eksploatacja tartanowego boiska do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej wymaga renowacji poprzez dokonanie nowego natrysku sztucznego tworzywa. Brak pilnej renowacji i modernizacji w.w. boisk może spowodować zniszczenie do tego stopnia, że pozostanie jedynie betonowa nawierzchnia i boiska nie będą nadawały do ćwiczeń, co będzie skutkowało ich zamknięciem.  Boiska przy SP 301 udostępniane w ramach akcji „Otwarte boisko” są jedynymi w tym rejonie Jelonek, z których okoliczni mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie, bez ograniczenia czasowego gry, na terenie zamkniętym, bezpiecznym dla dzieci i młodzieży. Brak pilnej modernizacji i grożące zamknięcie z powodu zniszczonej nawierzchni skutkować będzie brakiem możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu, brakiem zajęcia w wolnym czasie dla dzieci i młodzieży, szerzeniem się niekontrolowanych zachowań znudzonej młodzieży.

 

Procedury i terminy dot. złożonych projektów:

  • wniosek złożony 13.02.2014.
  • do 4.05.2014 trwa weryfikacja złożonych wniosków – a jest ich 75 !!!
  • 11-24.05.2014 – spotkanie autorów projektów w celu wybrania jedynie 50, które zostaną dopuszczone do głosowania przez mieszkańców
  • 25.05. – 09.06.2014 – prezentacja i publiczna dyskusja nad wybranymi projektami

GŁOSOWANIE

  • od 20.06. do 30.06. – głosowanie poprzez Internet na wybrany projekt[/list_item]

  • możliwość głosowania listownego z dopiskiem „Budżet partycypacyjny” na adres Urzędu – ważne glosy listowne, które wpłynęły pomiędzy 20.06 – 30.06.14

  • od 23.06.-27.06.2014 głosowanie osobiste w Wydziale Obslugi Mieszkańców lub w wyznaczonych miejscach, lista punktów głosowania zostanie opublikowana w późniejszym terminie
  • 15.07.2014 ogłoszenie listy projektów do realizacji w ramach budżetu 2015

Mam nadzieję, że złożony projekt dotyczący naszej szkoły/boisk zostanie zakwalifikowany do wybranych 50, na które będzie można głosować.

W związku z powyższym zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich Rodziców, dzieci, o poparcie dla złożonego wniosku.  Proszę o zastanowienie się, w jaki sposób możemy dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców naszej dzielnicy, którzy gotowi byliby zagłosować na złożony projekt.  W tej wyjątkowej sytuacji bardzo liczę na Państwa pomoc, zaangażowanie, włączenie także rodziców w klasach, sąsiadów, znajomych.

Dzięki wskazówkom i zaangażowaniu paru niezawodnych rodziców – z klasy 3d Moniki Piechurowskiej i 5a Agnieszki Traczyk, udało się złożyć fachowo przygotowany projekt, który mam nadzieję, zostanie zrealizowany.

W załączeniu karta do głosowania, jako wzór – we wniosku podać należy imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, glosować mogą również dzieci – należy podpisać zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

Dziękuję za zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi zasad projektów do

Pozdrawiam
Barbara Rabus – Tomala
(klasa 3d i 5b)

 

słowo od admina
Szanowni Państwo!

Jak widzicie, Panie  wszystko przygotowały. Wniosek jest zarejestrowany.
Nam zostało tylko wysłać swój głos! 🙂

Bez Waszych głosów kolejne boisko powstanie w innej części Bemowa!
Będziemy Was informować czy wniosek przeszedł i co z nim dzieje się dalej!

Jeśli macie jakiekolwiek pytania piście pod adres b.tomala@gmail.com lub przez zakładkę kontakt.

pozdrawiam
Tomasz Górecki
admin