Nasz projekt w Budżecie partycypacyjnym 2017

Wysłany przez: , Data publikacji: 20.02.2016

„Zabudowa patio przy SP 301 ul. Brygadzistów 18”

Po sukcesie i wygraniu w roku 2015 w Budżecie partycypacyjnym złożonego projektu „Modernizacja boisk przy SP 301 ul. Brygadzistów 18” również i w tym roku, w nowej edycji budżetu, złożyliśmy projekt „Zabudowa patio przy SP 301 ul. Brygadzistów 18”, który przedstawiamy poniżej. 

Projekt obejmuje zabudowę podcienia przy patio w SP 301 – otwartego zadaszonego przejścia na boisko,  pod 1 piętrem budynku. Powstała dzięki zabudowie sala wielofunkcyjna o pow. 110 m2 zwiększy powierzchnię użytkową o strategicznym znaczeniu dla społeczności szkolnej (salka gimnastyczna, spotkania, imprezy szkolne) i lokalnej ( zajęcia  gimnastyka, spotkania seniorów, wieczory literackie).  Planowane są dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. ok. 8 m2 oraz przedsionek, spełniający rolę drogi ewakuacyjnej w stronę boiska i wyjścia na boiska.

Zabudowa patio/podcienia przy SP 301 obejmuje zabudowę powierzchni na poziomie parteru,  o wymiarach 13 m x 18 m i wysokości ok. 3,2 m. Podcienie wsparte na  6 betonowych  słupach o orientacyjnych modułach konstrukcyjnych 6×6 (6,2×6,2)m.  Projekt obejmuje roboty kubaturowe polegające na zabudowie bocznej od strony patio i boiska, ściany zewnętrzne wraz z dociepleniem, wysokie okna od strony boiska i patio jako dodatkowe doświetlenie pomieszczenia. W pomieszczeniach podłogi panele drewniane lub płytki ceramiczne .

Oprócz prac kubaturowych należy uwzględnić rozbudowę instalacji elektrycznej, ogrzewanie – ze względu na dużą powierzchnię pomieszczenia  ogrzewanie podłogowe, instalacja sanitarna- umywalka w jednym magazynku. Wymagana będzie również przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku podcienia.

Obecnie znajduje się tam wyjście z budynku głównego na boisko szkolne. Szkoła i Rada Rodziców od wielu lat wnioskuje o zabudowę ze względu na potrzebę stworzenia małej sali wielofunkcyjnej, spełniającej dla klas młodszych funkcję Sali do zajęć wf (obecnie z braku miejsca i dużej liczby uczniów zajęcia na korytarzach), miejsca na zabawy dla dzieci ze świetlicy (świetlica szkolna znajduje się w suterenie bez dopływu światła dziennego), oraz na różne imprezy szkolne, dyskoteki, spotkania rodzinne, zajęcia integrujące. Dla okolicznej społeczności nowa sala stwarza możliwość organizowania zajęć dla seniorów (obecnie np. gimnastyka, ćwiczenia kręgosłupa organizowane przez Urząd Bemowo), wieczory literackie, spotkania z filmem, z ciekawymi ludźmi, spotkania lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej, itd.) Szkoła zawze chętnie udostępnia swoje pomieszczenia na potrzeby zajęć dla okolicznych mieszkańców, nowa, większa sala stwarzałaby idealne warunki do spotkań rodzinnych i integracyjnych.

Koszt planowanych prac (wraz z kosztem projektu) 548.400 złotych

Projekty złożone w budżecie są obecnie weryfikowane przez Urząd Gminy. O wynikach weryfikacji i trybie dopuszczenia do głosowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

W załączniku znajduje się szczegółowy plan projektu.