Konto do wpłat

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto lub u kasjera szkolnego.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
INVEST BANK 32 1680 1248 0000 3000 1471 0014
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.