WYPEŁNIJ PIT

1% podatku

1% DLA NASZYCH DZIECI

Rada Rodziców SP 301 uprzejmie informuje, że można przekazać 1% podatku na naszą szkołę. Umożliwia nam to umowa partnerska jaką podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska – organizacją pożytku publicznego. Więcej informacji na http://www.spsm.edu.pl.
Dzięki „Akcji 1%” nasze pieniądze trafią do szkoły naszych dzieci!

Wiemy, że spośród potrzebujących i starających się o 1%, nasza szkoła wydawać się może mniej ważnym podmiotem. Prosimy jednak o rozważenie przekazywania jej swojego 1% chociaż tylko w trakcie toku nauki dziecka. Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko miejsce kształcenia Państwa dzieci, ale również nasze wspólne dobro, a to w jakich warunkach i w oparciu o jakie pomoce dydaktyczne dzieci zdobywają wiedzę jest także bardzo ważne.

Pozyskane tą drogą środki zostaną w całości wykorzystane na potrzeby dzieci – np. nowe wyposażenie pracowni dydaktycznych i sal sportowych, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia dla dzieci, rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa placów zabaw itp. Gwarantuje to Rada Rodziców – to na konto RR przekazane zostaną środki z 1% wpłacone przez Państwa na subkonto SP 301 od Stowarzyszenia.

ZIARNKO DO ZIARNKA

Każdy grosz się liczy i jest dla naszej szkoły bardzo ważny. np. gdyby 500 osób przekazało swój 1% na nasza szkołę uzyskalibyśmy 500 osób x 30 zł = 15 000 zł. To cel minimum.

W naszej szkole uczy się ponad 800 uczniów to daje 1600 rodziców + około 6500 cioć i wujków +około 3000 babć i dziadków =11 tysięcy osób.

Prosimy wszystkich Rodziców naszych uczniów, Nauczycieli i Pracowników ZSP2 o zachęcanie przyjaciół i znajomych do wsparcia naszego zamierzenia. Dotarcie z informacją do jak największej grupy ludzi oraz pozyskanie wielu darczyńców, którzy są gotowi wspierać naszą pracę, pozwoli na pozyskanie większych środków.

WYPEŁNIENIE DEKLARACJI

Przy wypełnianiu formularza pamiętajmy o wpisaniu, w pozycji 122 PIT – KRS Stowarzyszenia 0000052078a w pozycji 124 należy wpisać Rada Rodziców 301 Warszawa.