Rada Rodziców przy SP z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 301 w ZSP Nr 2
01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18
NIP: 522-25-51-080