Szanowni Rodzice !

Wysłany przez: , Data publikacji: 13.01.2013

Zbliża się koniec pierwszego semestru nauki naszych dzieci. Mamy nadzieję, że w drugim semestrze współpraca pomiędzy Rodzicami a Radą Rodziców będzie owocniejsza i przyniesie naszej szkole wiele korzyści. Nadal zachęcamy do współpracy. Każda osoba może pomóc! Mamy wspólny cel.

Oto krótkie podsumowanie działalności Rady Rodziców w I semestrze 2012 roku :

1. Podpisaliśmy umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła, dzięki której możemy wpłacać na konto szkoły 1% podatku oraz pozyskiwać darczyńców bez dodatkowych kosztów związanych z przekazywaniem na rzecz szkoły darowizn lub ...

Czytaj więcej →

Spotkanie przedstawicieli Trójek Klasowych

Wysłany przez: , Data publikacji: 13.01.2013

23 -stycznia 2012

Planowany program spotkania :
1. Ustalenie preliminarza na drugi semestr 2013 roku
2. Zasady podziału budżetu RR oraz dofinasywania imprez klasowych z funduszy RR
3. Dotychczasowe działania RR, sprawozdanie grup roboczych
– 1%, pozyskiwanie środków od sponsorów,
– poziom wpłat poszczególnych klas na RR
– kontakt z Urzędem Dzielnicy Bemowo,
– informatyzacja szkoły, kontakt RR-rodzice poprzez www oraz tablicę informacyjną ,
– komercjalizacja stołówki,
– najbliższe plany (w poszczególnych zespołach)
4. Oczekiwania rodziców wobec szkoły – zebranie info ...

Czytaj więcej →
Page 13 of 13 «...910111213