Akcja „Lekki tornister”

Wysłany przez: , Data publikacji: 30.09.2017

W tym roku szkolnym 2017/2018, zostały zakupione znaczne ilości podręczników, także przez zwiększenie ilości poziomów klas w naszej szkole. Zaplanowaliśmy znaczącą kwotę na ten wydatek, gwarantując wszystkim uczniom dostęp podczas lekcji do podręczników, tak więc kontynuujemy akcję „Lekki tornister”. Z Funduszy Rady Rodziców zakupiono podręczniki do klas z przedmiotów na poziomy klas 4, 5, 6 i 7 oraz do języka hiszpańskiego dla klas 4 i 7. Dzieci nie muszą nosić już książek ze sobą do szkoły, oprócz wskazanych przez nauczycieli.